3 dage med Styrkebaseret Ledelse i praksis d. 6.-8. oktober 2020

Deltag på kurset ”Styrkebaseret Ledelse i praksis”, hvor du vil få dybdegående indsigt i de 24 karakterstyrker med særligt fokus på anvendelse i praksis. Dette kursus giver dig redskaber til at sætte egne og andres styrker i spil.

Forskningen viser at anvendelse af styrkerne i praksis øger både trivsel og arbejdsglæde – alt det der kræves af en leder i dag.


kurset vil du få indblik i en række positiv psykologiske værktøjer, hvoraf karakterstyrkerne omtales som kongevejen til at komme i flow. For at dette kan lade sig gøre må styrkerne nødvendigvis sættes i spil i din eller andres hverdag, hvilket i praksis vil betyde mere energi, mening og motivation. Du lærer, hvordan du kan bruge styrkerne i dit personlige lederskab, og samtidig hvordan du får mere engagerede og effektive medarbejdere. For at lede andre må man først kunne lede sig selv, og du vil efter dette kursus kunne sætte egne styrker i spil på din arbejdsplads.

Det er ikke et krav, at du er leder, men at du er klar til at få udbytte i form af mere energi, glæde og motivation. Resultaterne for din virksomhed vil sidenhen komme, da du vil føle dig motiveret og klædt på til at tilbyde din arbejdsplads samme udbytte.

Udbytte af kurset

ü Større arbejdsglæde og bedre resultater på din arbejdsplads

ü Den nyeste viden om positiv psykologi og de 24 karakterstyrker

ü Praktiske og anvendelige værktøjer baseret på forskning

ü Udvidet VIA styrketest med fokus på anvendelse af dine topstyrker

ü Mulighed for opfølgning i form af positiv psykologisk coaching


Du vil inden kursets opstart modtage et link til VIA-styrketesten, som du efter udfyldelse vil få udleveret resultatet af på selve kurset. En test som du efterfølgende kan implementere på din arbejdsplads (der også findes i en gratis version)

Indhold:

· Introduktion til positiv psykologi og den styrkebaseret tilgang

· En dybdegående gennemgang af de 24 karakterstyrker

· Konkrete forslag til anvendelse af den enkelte styrke i praksis

· Værktøjer til at kortlægge, udforske og anvende andres styrker

· En handlingsplan der sikrer, at du får styrkerne i spil efter kurset

Underviser på kurset: Jesper Schack Clausen

Tilmelding inden d. 7. september 2020

Send en mail til jesper@jespersc.dk med dit navn og adresse samt kursusnavnet ”Styrkebaseret Ledelse”


Tid: 8.30-15.30 i København. Pris 5.000 kr. ex moms.

Du vil inden opstart få link til testen og endelig lokation (afhængigt af deltagerantal)

Hvad er styrkebaseret Ledelse?

Styrkebaseret ledelse stammer fra et 3-årigt forskningsprojekt af Martin Seligman, Christopher Peterson og 51 andre forskere, der fandt frem til 24 karakterstyrker. Jeg har studeret hovedværket ”Character Strengths and Virtues”, hvor styrkerne bliver klassificeret, og mit fokus er den praktiske anvendelse, hvilket gør styrkerne energigivende. 

Jeg laver kurser og foredrag om Styrkebaseret Ledelse og værktøjerne, som jeg til disse arrangementer præsenterer er alle testet i praksis, på egen krop og i mine coachingsessioner. Dette værktøj er ikke det eneste Positiv Psykologiske værktøj, som jeg anvender, omend det er mit absolut favoritværktøj til Styrkebaseret Udvikling. Jeg betegner derfor mig selv om Positiv Psykologisk Coach

 

 

Jesper Schack Clausen – Styrkebaseret Underviser og Positiv Psykologisk Coach

På min master i Positiv Psykologi ved Aarhus Universitet har jeg fordybet mig i karakterstyrkerne, og jeg har specialiseret mig i, hvordan man anvender styrkerne i praksis som coach og underviser.

Hvorfor specialisere sig i Styrkebaseret Ledelse:

Med mere end 10 års erfaring med ledelse både praktisk og teoretisk har jeg fundet min passion i livet med ledelsesgerningen i kombination med coaching og Positiv Psykologi. Jeg har som leder selv efterlevet principperne i Anerkendende Ledelse og har derfor de seneste år specialiseret mig i Styrkebaseret Ledelse. Mit interesse for feltet kommer af min Masteruddannelse i Positiv Psykologi, som jeg har implementeret i min egen praksis som coach, i mine uddannelsesforløb som underviser og som grundstenen i min tilgang til mennesker.

Min passion for ledelsesfeltet har fordret mig til at studere, uddanne mig og beskæftige mig med ledelsesbegreber på både strategisk, organisatorisk og praksisnært niveau. Jeg er særlig optaget af menneskelig udvikling og har igennem min karriere opbygget stærk forståelse for menneskelige processer, hvorfor min tidlige interesse for coaching – en interesse, der sidenhen blev gjort til min profession både som Positiv Psykologisk Coach og underviser med speciale i Styrkebaseret Ledelse.