Hvad er styrkebaseret Ledelse?

Styrkebaseret ledelse stammer fra et 3-årigt forskningsprojekt af Martin Seligman, Christopher Peterson og 51 andre forskere, der fandt frem til 24 karakterstyrker. Jeg har studeret hovedværket ”Character Strengths and Virtues”, hvor styrkerne bliver klassificeret, og mit fokus er den praktiske anvendelse, hvilket gør styrkerne energigivende. 

Jeg laver kurser og foredrag om Styrkebaseret Ledelse og værktøjerne, som jeg til disse arrangementer præsenterer er alle testet i praksis, på egen krop og i mine coachingsessioner. Dette værktøj er ikke det eneste Positiv Psykologiske værktøj, som jeg anvender, omend det er mit absolut favoritværktøj til Styrkebaseret Udvikling. Jeg betegner derfor mig selv om Positiv Psykologisk Coach

 

 

Jesper Schack Clausen – Styrkebaseret Underviser og Positiv Psykologisk Coach

På min master i Positiv Psykologi ved Aarhus Universitet har jeg fordybet mig i karakterstyrkerne, og jeg har specialiseret mig i, hvordan man anvender styrkerne i praksis som coach og underviser.

Hvorfor specialisere sig i Styrkebaseret Ledelse:

Med mere end 10 års erfaring med ledelse både praktisk og teoretisk har jeg fundet min passion i livet med ledelsesgerningen i kombination med coaching og Positiv Psykologi. Jeg har som leder selv efterlevet principperne i Anerkendende Ledelse og har derfor de seneste år specialiseret mig i Styrkebaseret Ledelse. Mit interesse for feltet kommer af min Masteruddannelse i Positiv Psykologi, som jeg har implementeret i min egen praksis som coach, i mine uddannelsesforløb som underviser og som grundstenen i min tilgang til mennesker.

Min passion for ledelsesfeltet har fordret mig til at studere, uddanne mig og beskæftige mig med ledelsesbegreber på både strategisk, organisatorisk og praksisnært niveau. Jeg er særlig optaget af menneskelig udvikling og har igennem min karriere opbygget stærk forståelse for menneskelige processer, hvorfor min tidlige interesse for coaching – en interesse, der sidenhen blev gjort til min profession både som Positiv Psykologisk Coach og underviser med speciale i Styrkebaseret Ledelse.